17/02/2022

Επικαιροποίηση στοιχείων με ΑΦΜ και ΔΟΥ

 Κατόπιν ενημέρωσης από το συνεργαζόμενο λογιστικό γραφείο του Συνεταιρισμού, ενημερωθήκαμε για τα κάτωθι:

Υπάρχει πλέον απαίτηση απο την φορολογική διοίκηση (ΑΑΔΕ) όλα τα τιμολόγια που εκδίδει ο Συνεταιρισμός να ανεβαίνουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (mydata) της ΑΑΔΕ.

Προϋπόθεση της ανωτέρω υποχρεωτικής ενέργειας είναι ο Συνεταιρισμός να έχει πλήρως ενημερωμένο μητρώο μελών με τα στοιχεία επικοινωνίας τους, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και την ΔΟΥ τους. Για το λόγο αυτό υπάρχει ενεργή ηλεκτρονική φόρμα ( https://bit.ly/3gTPmsx ) όπου όλα τα μέλη μπορούν εύκολα και γρήγορα να ενημερώσουν τα απαιτούμενα στοιχεία.

Μη έγκαιρη ενημέρωση, ενδέχεται να οδηγήσει στη μη έκδοση των απαιραίτητων φορολογικών στοιχείων με πιθανότητα διακοπής της παροχής σας.

Μέλη που δεν έχουν τη δυνατότητα να ενημερώσουν ηλεκτρονικά τα στοιχεία τους, μπορούν να επικοινωνούν με κάποιο από τα μέλη του ΔΣ ώστε να δώσουν τα στοιχεία τους τηλεφωνικά.