02/07/2023

Πληρωμή λογαριασμών

Παρακαλούνται τα μέλη που κάνουν πληρωμές μέσω ΑΤΜ ή Κέντρων Αυτόματων Συναλλαγών στην αιτιολογία πληρωμής να αναγράφουν το ονοματεπώνυμό τους!

Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα γνωρίζουμε ποιος έχει πραγματοποιήσει την πληρωμή με αποτέλεσμα να μην εξοφλείται ο λογαριασμός άρδευσης!