02/07/2023

Πληρωμή λογαριασμών

Παρακαλούνται τα μέλη που κάνουν πληρωμές μέσω ΑΤΜ ή Κέντρων Αυτόματων Συναλλαγών στην αιτιολογία πληρωμής να αναγράφουν το ονοματεπώνυμό τους!

Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα γνωρίζουμε ποιος έχει πραγματοποιήσει την πληρωμή με αποτέλεσμα να μην εξοφλείται ο λογαριασμός άρδευσης!

18/01/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

 

 

ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΙΓΙΟΥΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣΚαλούνται τα μέλη του Αρδευτικού Συνεταιρισμού Αιγίου, σε πρώτη Γενική Συνέλευση την Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023 , και ώρα 6 μ.μ. στο Εργατικό κέντρο Αιγίου, μετά των υπ΄ αρ. 308/ 11-1-2023 Απόφαση του Δ/κού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :


Θέμα 1ο: Λήψη απόφασης για την επιβολή έκτακτης στρεμματικής εισφοράς

Θέμα 2ο: Λήψη απόφασης για τοποθέτηση φωτοβολταϊκών και αγορά αγροτεμαχίου

Θέμα 3ο: Διαγραφή μελών λόγω οφειλών

Θέμα 4ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 304/18-10-2021 ΑΔΣ για τοποθέτηση μέλους του Δ. Σ.


Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα γίνει την επόμενη Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023 την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα προς συζήτηση.


Αίγιο, 15/01/2023

Για τον Αρδευτικό Συνεταιρισμό Αιγίου

Ο πρόεδρος


Σκυλάκος Γεώργιος